Yatırım Getirisi (ROI), bir yatırımın verimliliğini değerlendirmek veya bir dizi farklı yatırımın verimliliğini karşılaştırmak için kullanılan bir performans ölçüsüdür. YG, yatırımın maliyetine göre belirli bir yatırımın getirisi miktarını doğrudan ölçmeye çalışır. ROI’yi hesaplamak için, bir yatırımın faydası (veya getirisi) yatırımın maliyetine bölünür. Sonuç, yüzde veya oran olarak ifade edilir.

YG Nasıl Hesaplanır?

Yatırım getirisi formülü aşağıdaki gibidir:

ROI = (Yatırımdan Gelen Kazanç – Yatırım Maliyeti) / Yatırım Maliyeti

“Yatırımın Mevcut Değeri”, ilgili yatırımın satışından elde edilen geliri ifade eder. ROI, yüzde olarak ölçüldüğünden, diğer yatırımlardan elde edilen getirilerle kolayca karşılaştırılabilir ve çeşitli yatırım türlerinin ölçülmesine olanak tanır. birbirlerine karşı.

Yatırım Getirisi (ROI) Nasıl Hesaplanır?

Yatırım Getirisini (ROI) Anlama

ROI, çok yönlülüğü ve basitliği nedeniyle popüler bir metriktir. Esasen, YG, bir yatırımın kârlılığının temel bir göstergesi olarak kullanılabilir. Bu, bir hisse senedi yatırımında ROI, bir şirketin bir fabrikayı genişletmek için beklediği ROI veya bir gayrimenkul işleminde oluşturulan ROI olabilir. Hesaplamanın kendisi çok karmaşık değildir ve geniş uygulama yelpazesi için yorumlanması nispeten kolaydır. Bir yatırımın YG’si net pozitifse, muhtemelen faydalıdır. Ancak daha yüksek yatırım getirisine sahip başka fırsatlar varsa, bu sinyaller yatırımcıların en iyi seçenekleri ortadan kaldırmasına veya seçmesine yardımcı olabilir. Aynı şekilde, yatırımcılar, net bir kayıp anlamına gelen negatif ROI’lerden kaçınmalıdır.

Örneğin, Joe’nun Slice Pizza Corp.’a 1000 $ yatırım yaptığını varsayalım. 2017 yılında hisse senetlerini bir yıl sonra toplam 1.200 $ ‘a sattı. Yatırımının getirisini hesaplamak için, kârını (1.200 $ – 1.000 $ = 200 $) yatırım maliyetine (1.000 $), 200 $ / 1.000 $ veya yüzde 20 ROI için bölerdi.

Bu bilgilerle Slice Pizza’daki yatırımını diğer projeleriyle karşılaştırabilir. Joe’nun ayrıca Big-Sale Stores Inc.’e 2.000 $ yatırım yaptığını varsayalım. 2014’te hisselerini sattı ve hisselerini 2017’de toplam 2.800 dolara sattı. Joe’nun Büyük Satış’taki hisselerinin yatırım getirisi 800 $ / 2.000 $ veya yüzde 40 olacaktı. (Farklı zaman aralıklarından kaynaklanan olası sorunlar için aşağıdaki YG Sınırlamaları bölümüne bakın.)

YG Sınırlamaları

Joe’nunki (yukarıda) gibi örnekler, özellikle yatırımları karşılaştırırken ROI kullanmanın bazı sınırlamalarını ortaya koymaktadır. Joe’nun ikinci yatırımının YG’si ilk yatırımının iki katı iken, Joe’nun satın alma ve satma arasındaki süre ilk yatırımı için bir yıl ve ikincisi için üç yıldır.

Joe, çok yıllı yatırımının YG’sini buna göre ayarlayabilir. Toplam yatırım getirisi yüzde 40 olduğundan, ortalama yıllık yatırım getirisini elde etmek için yüzde 40’ı 3’e bölerek yüzde 13,33 elde edebilirdi. Bu ayarlamayla, Joe’nun ikinci yatırımı ona daha fazla kar kazandırsa da, ilk yatırımının aslında daha verimli seçim olduğu anlaşılıyor.

ROI, bir projenin zaman çerçevesini hesaba katan Getiri Oranı ile birlikte kullanılabilir. Enflasyon nedeniyle zaman içinde paranın değerindeki farklılıkları açıklayan Net Bugünkü Değer (NPV) de kullanılabilir. Getiri oranını hesaplarken NPV uygulamasına genellikle Reel Getiri Oranı denir.

YG’deki gelişmeler

Son zamanlarda, bazı yatırımcılar ve işletmeler, “Yatırımın Sosyal Getirisi” veya SROI adı verilen yeni bir YG ölçüsü biçiminin geliştirilmesiyle ilgileniyorlar. SROI ilk olarak 1990’ların sonunda geliştirilmiştir ve ekstra finansal değer kullanan projelerin etkilerini dikkate alır (yani, şu anda geleneksel hesaplarda yansıtılmayan sosyal ve çevresel ölçütler) .1 SROI, belirli ESG’nin (Çevresel Sosyal Sorumluluk Sahibi yatırım (SRI) uygulamalarında kullanılan Sosyal ve Yönetişim) kriterleri. Örneğin, bir şirket fabrikalarında suyu geri dönüştürmeyi ve aydınlatmasını tüm LED ampullerle değiştirmeyi taahhüt edebilir. Bu teşebbüsler, geleneksel yatırım getirisini olumsuz etkileyebilecek acil bir maliyete sahiptir – ancak, topluma ve çevreye sağlanan net fayda pozitif bir SROI’ye yol açabilir.

Belirli amaçlar için geliştirilmiş birkaç yeni ROI çeşidi vardır. Sosyal medya istatistikleri ROI, sosyal medya kampanyalarının etkinliğini belirler – örneğin, bir birim çaba için kaç tıklama veya beğenme üretilir. Benzer şekilde, pazarlama istatistikleri ROI’si, reklam veya pazarlama kampanyalarına atfedilebilen getiriyi belirlemeye çalışır. Sözde öğrenme ROI’si, öğrenilen ve eğitimin geri dönüşü olarak saklanan bilgi miktarı ile ilgilidir. Veya beceri eğitimi. Dünya ilerledikçe ve ekonomi değiştikçe, gelecekte yatırım getirisinin diğer bazı niş biçimleri de geliştirilecektir.