PSİKANALİZİN BABASI FREUD’DAN LİBİDO TEORİSİ

LİBİDO NEDİR ?

Sigmund Freud’un psikodinamik yaklaşımında insanın doğuştan getirdiği iki temel eğilim vardır. Bunlar : libido(cinsellik) ve destrüdo(saldırganlık)dır. Bu yazımızda libido üzerine konuşuyor olacağız. Sigmund Freud tarafından ortaya atılan “libido” kavramı, insanın davranışlarının temelini oluşturan doğuştan gelen ve biyolojik olarak belirlenen cinsel zevk dürtüsü/içgüdüsüdür. Cinsel fantezilerimizi yönlendirir; bizi cinsel teşvikleri aramaya ve değerlendirmeye zorlar; cinsel uyarılma ve arzu seviyelerimizi düzenler; ve mastürbasyon yapmamızı, çiftleşmemizi sağlar.

Freud libidoya ayrı bir anlam yüklemiştir. Libidoyla ruhsal enerji arasında bir ayrım yapmıştır. Freud libidonun vücudumuzda gelişen ayrı bir güçten beslendiği öne sürmüştür. Hatta Freud gözlemleyebildiğimiz tüm psikolojik rahatsızlıkların libido teorisiyle açıklanabileceğini iddia etmiştir.

Libido biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerden etkilenir. Libido, iş ve aile gibi sosyal faktörlerden, kişilik ve stres gibi psikolojik faktörlerden, tıbbi koşullardan, ilaçlardan, yaşam tarzından, ilişki sorunlarından ve yaştan etkilenebilir.

LİBİDO, EROS VE THANATOS

Freud, libidoyu davranışlarımızı yönlendiren güdülerden veya içgüdülerden gelen enerji olarak tanımladı. Öyle ki, iki tip dürtü arasında ayrım yapmıştır: hayat dürtüsü ve ölüm dürtüsü.

Freud, kişide birbiri ile karşıt iki temel dürtünün varlığını açıklamıştır: Eros (sevgi) ve Thanatos (yok etme). Eros, yunan mitolojisinde aşk tanrısına, Thanatos da ölüm tanrısına verilen isimdir. Eros’ un amacı, yaşamı devam ettirmek adına, yeni bağlantılar kurarak bütünler oluşturup, bu bütünlüklerin bozulmadan devamlılığını sağlamakken, Thanatos Eros’un kurduğu bağlantıları ortadan kaldırıp nesneyi yok etmeyi amaçlamaktadır.

Yaşam dürtüsü(Eros), duygu veya duygular ile ilgili olan güdüleri ifade eder. Bizi âşık olmaya ve başka insanlarla yeniden üretmeye ve bağlanmaya davet eden güdüler. Ölüm dürtüsü(Thanatos), hayata karşı çıkar ve biraz yıpranmayı içerir.

YAŞAM BOYU LİBİDO

Libido insan yaşamını oluşturan dönemlerin her birinde ayrı bir nitelik taşır.

Libido, çocuklarda cinsel nitelik taşır. Çocuğun zihinsel gelişimi ilerledikçe libidonun bir bölümü cinsel işlevi sürdürürken, diğer kısmı da kişinin sanata, bilime, tekniğe dönük her türlü buluş ve yaratıcı etkinliğe kaynaklık eder. Ergenlik çağından sonra libido büyük değişikliğe uğrar. Bu aşamada kişi karşıt cinsle ilişki kurma isteği duyar.

Ayrıca Freud için libido, insan gelişiminin farklı aşamalarında da mevcuttur. Bununla birlikte, her aşamada farklıdır. Yani libido, bir kişinin kendi gelişiminde nerede olduğuna bağlı olarak farklı şekillerde ifade edilir.

KAYNAKÇA

https://medium.com/t%C3%BCrkiye/herkesin-dilinde-olan-freudun-ortaya-koydu%C4%9Fu-li%CC%87bi%CC%87do-teori%CC%87si%CC%87-nedir-b9d5dd917533

https://www.researchgate.net/publication/337869760_Libido

https://tr.wikipedia.org/wiki/Libido

https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi60_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/guner_ekrem_yusufezelyildirim.pdf

https://www.researchgate.net/publication/225895453_The_biologic_basis_for_libido

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/115449/mod_resource/content/1/%2803b%29%20Freud%20ve%20Psikanaliz%20%282019%29.pdf


Yayımlandı

kategorisi

,

yazarı:

Yorumlar

“PSİKANALİZİN BABASI FREUD’DAN LİBİDO TEORİSİ” için bir cevap

  1. Arda Hezer avatarı
    Arda Hezer

    güzel yazı lakin noktalama işaretleri bazı yerlerde gereksiz kullanılmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir