Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki birçok devlet tarihte kurulup yıkılmıştır. Bazıları dönen entrikalardan, bazıları savaşlardan, bazıları vasıfsız yöneticilerden. Bu yazımda ise (buradaki ilk yazım) Osmanlının yıkılma/gerileme sebeplerine değineceğiz. Öncelikle Osmanlı’yı biraz tanıyalım.

Özet geçeceğim merak etmeyin :))

Kuruluş Dönemi:

Osmanlı 1299’da Osman Gazi tarafından kuruldu. Entrikalarla sarsılan Doğu Roma’ya sınır olması, Anadolu Türk birliğini sağlayamayan Türk birlikleriyle aynı coğrafyada bulunması, iyi idari yönetim ve teknolojik açıdan üstün bir ordu sayesinde kısa sürede güçlendi.

Fatih Sultân Mehmed Hân

Yükseliş Dönemi:

Fatih İstanbul’u fethederek hayalindeki Müslüman Roma’ya bir adım daha yaklaştı. Bilime önem verdi ve çevresindeki minik devletleri alarak o toprakların yüzyıllarca korunmasını sağladı.Hatta kendisi en sevdiğim padişahtır.

Yavuz Döneminde ise 8 yılda nice yerler fethedildi. Halifelik makamı Memlük’lerden Osmanlı’ya geçti.

Yavuz Sultan Selim Dönemi Osmanlı Haritası

Avrupa’nın Muhteşem, Doğu’nun ise Kanuni unvanıyla adlandırdığı Sultan 1.Süleyman dönemi.Bu dönem muhteşem zaferlerle anılmasına rağmen hatalar da vardı.Mesela Donanmanın büyük bir atılım sağlayamaması, başarısız Hint Deniz Seferleri.Coğrafi keşiflere katılmamak.Ama Osmanlının yıkılmasının nedenlerinden biri de Şehzade Mustafa’nın öldürülmesidir.O başka bir metnin konusu.

Duraklama Dönemi:

3.Murad döneminde ise en geniş sınırlara ulaşıldı.Ama hem Avusturya ile hem de Safeviler ile savaşıldığından dolayı asker ihtiyacı çıktı.Ve orduya alınabildiği kadar adam alındı.Böylece Ocak ‘ta ilk bozulmalar başladı.Onun dışında Devlet adamlarının yetiştirildiği okullara eskiden yetenekli talebeler alınırken artık parası olanlar alınmaya başlanmıştır.Sultan 3.Murad dönemi genel olarak Liyakat’in bozulduğu dönemdir.

1.Ahmed ne kadar Avusturya’yı yense de Celali İsyanları da bastırsa da aldığı bazı yanlış kararlar İmparatorluğun çöküşünü biraz hızlandırdı.

Kardeş katli kaldırılarak Ekber ve Erşed sistemi getirildi. Bu da başka bir yazının konusu.

resim1
Bağdat Fatihi 4.Murad Han

4.Murad dönemine kadar entrikalı,ordunun haddini aştığı, devletin güçsüzleştiği bir dönem oldu.4.Murad ise sert mizacı nedeniyle orduda nizamı sağladı.Safeviler üzerine iki sefer yaparak ikisinden de muvaffak oldu.

4.Mehmed döneminde Avrupada ilk kapsamlı toprak kaybı.Tabi bunun nedeni İkinci Viyana Muhasarasıdır . Bu da başka bir yazının konusu.

Gerileme ve Yıkılma:

Daha sonraki padişahlar ne kadar durumu düzeltmeye çalışsa da yapılan reformlar genel uygulanmamış. Bazı kişilere bağlı olmuştur. 19. yy. da toprak kaybı hızlandı. Ruslara karşı alınan yenilgiler, milliyetçilik akımının yayılması, sanayileşmeye geçilememesi, ordunun modernize edilememesi nedeniyle politik gücümüz de zayıfladı.

1.Dünya Savaşı Döneminin Avrupa Haritası

1.Dünya Savaşından önce ise 1.Balkan Harbi ve İtalyanın Trablusgarb’a saldırması nedeniyle toprak kaybı yaşandı.1.Dünya savaşından sonra ise yıkıldı.

Not:Bu yazıda detaylıca değinmediğim yazılara ayrıca değineceğim.