Mahşerin Dört Atlısı

Mahşerin Dört Atlısı, Hristiyanlık dininde kıyamet felaketlerini getirecek dört atlıdır. Vahiy Kitabı’nın 6’cı bölümünün 1-8 ayetlerinde tanımlanır.

Hristiyanlıkta yer alan Mahşerin Dört Atlısı, farklı kültür ve inançlarda da görülmektedir. Bazılarında doğanın dört elementi olan ateş, su toprak ve hava; bazılarında dört ana yön ve bazılarında dört büyük melek olarak karşımıza çıkmaktadır.

DÖRT ATLI’NIN SİMGELEDİKLERİ

Vahiy 6: 1-2 :  Kuzu’nun yedi mühürden ilkini açmasını izledim … Baktım ve karşımda beyaz bir at vardı! Binicisi bir yay tuttu ve kendisine bir taç verildi ve o, fethetmeye kararlı bir fatih olarak yola çıktı.

Beyaz atlı binici, kutsallığı ve temizliği temsil eder. Binicisinin İsa Mesih, yani atanmış kral olduğuna inanılır. Yay taşır ve tacı vardır. Şeytanla, cinlerle ve kötü insanlarla savaşır. Yeryüzünden kötülüğün kaldırılmasını ve Tanrı’nın krallığının kurulmasını sağlar.

Vahiy 6: 3-4 : Kuzu ikinci mührü açtığında … Ateş kırmızı olan başka bir at çıktı. Binicisine dünyadan barış alma ve erkeklerin birbirlerini öldürmeleri için güç verildi. Ona büyük bir kılıç verildi.

Kırmızı atlı binici, savaş habercisidir. İsa’nın harekete geçmesi ve bunun sonucunda şeytan ve cinlerinin göklerden yeryüzüne kovulmaları, yeryüzündekiler için sıkıntılı bir dönemi getirecektir. Onun gelişiyle dünyada barış sona erer ve insanlar arasında savaşlar başlar. Kaos büyür ve tüm dünyaya yayılır.

Vahiy 6: 5-6 : Kuzu üçüncü mührü açtığında, üçüncü canlının “Gel!” dediğini duydum. Baktım ki, bir siyah at ve binicisinin elinde bir terazi. O anda sanki dört canlının arasından gelen bir ses duydum; şöyle diyordu: “Bir ölçek buğday bir dinara ve üç ölçek arpa bir dinara. Zeytinyağı ve şarabı ziyan etmeyin.

Siyah atlı binici, kıtlığın ve yoksulluğun habercisidir. Elinde sadece bir terazi vardır. Bu atlının gelişiyle dünyada açlık artacak, yiyecekler azalacak ve kıtlık başlayacaktır. Yiyeceklerin azalması yüzünden gıdalar değerlendiği için ticaret kötüleşecek ve gıdalar uçuk fiyata satılacak. Üçüncü atlının atını koşturduğu dönemde, bir ölçek buğdayın bir dinara, üç ölçek arpanın da bir dinara alınabilecek olması, bu dönemde kişilerin alım gücünün de bu gıdaları almakta yetersiz kalacağını göstermektedir.

Vahiy 6:7-8 : Kuzu dördüncü mührü açtığında, dördüncü canlının sesini duydum. ‘Gel!’ diyordu. Baktım, soluk renkli bir at, binicisinin adı da Ölüm. Hemen arkasından ölüler diyarı geliyordu. Kılıçla, kıtlıkla, kırgınla ve yerin vahşi hayvanlarıyla öldürmeleri için onlara dünyanın dörtte biri üzerinde yetki verildi.

Soluk atlı binici, ölüm ve yıkımın sembolüdür. Daha önceki atlıların bir birleşimi gibi görülmektedir. Mahşerin dördüncü atlısı, korkunç belalar ve hastalıkların yanı sıra daha çok savaş ve korkunç kıtlıklar getirecektir. Soluk atlı, diğer atlılar gibi yalnız değil ruhlarla beraber gelecektir. Ayrıca farklı kaynaklarda, onun geldiği dönemde kitlesel salgın hastalıkların çoğalacağı belirtilmiştir.


Yayımlandı

kategorisi

, ,

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir