Görsel-İşitsel Medya

İnsanlar ilk olarak doğal olduğu çevrede izlemeye ve dinlemeye çalışarak meraklarını gidermeye çalışıyorlardı. Bu durum atalarımız çizmek, resmetmek, heykel yapmakla değişmeye başlamıştır. Atalarımız görsel sanatların yanında performans sanatı da kullanmıştı. Kesin olarak bildiğimiz şey Platon’un zamanın da tiyatronun hem gelişmiş hem de popüler olmasıydı. Kibir, şehvet, kıskançlık, açgözlülük, nefret, kin tiyatronun en iyi dostlarıydı bunlar insanların görmek istediği şeyler olmuştur. Buna rağmen 1500 yıl boyunca teknoloji aynı kaldı yalnızca resmedilebilir, çizilebilir ve canlandırılırdı. Görsel-işitsel uyarılmaya talep çok fakat yetersiz arz mevcuttu. Bu dengesizliği kaldırmak için kışkırtıcı temsil üretimin maliyetini düşürmek gerekiyordu. Matbaacılar maliyeti düşürmek için ilk çözümü sunanlardı ve bu sayede satış arttı. Fotoğraf üretimini sağlayan kişi Nicephore Niepce olmuştu ve bunun sayesinde gazeteler daha çok okunabilen, daha hoş hale geldi. 19. Yüzyılın Batı dünyasında boş zamanın metalaştığı çağ olarak kabul edilir. Halk sanatı, halk tiyatrosu, halk müziği unutularak yerini içki ve eğlence almıştı. 19. Yüzyılda girişimciler ücretli eğlence düşüncesi geliştirdi. Eğlence girişimcilerinin geniş kitlelere ucuz görsel-işitsel eğlence için yeni bir yol arıyorlardı. İlk defa ses kaydı yapabilen Edouard-Leon Scoot fonotografıydı. Ses kaydının piyasaya girişi Thomas Edison’un fonograf silindirleri ve Emile Berliner’in gramofon diskleriyle gerçekleşmişti. Filmin ticarileşmesi Edison ve Lumiere kardeşler sayesinde gerçekleşmişti. Radyonun buluşu bilinmiyor. 1920 yıllarının sanayileşmiş dünyasında gramofonlar ve plaklar orta sınıfın alışık olduğu eşyaları olmuştu.

Görsel-işitsel medyaların hızlı yayılımının sebepleri:

A-Ticari kapitalizmi, Sanayi kapitalizmine döndü

B-Bürokrat devlet, refah devlete döndü

C-Okuma dini ise kültürel liberalizme döndü

Öncelikle ticari kapitalizmin özü ucuz malı başka bir bölgede daha pahalıya satmaktı, bir nevi sömürgecilikti. Ticari kapitalizm için okuma yazma şarttı. Sanayi kapitalizmin özü ise piyasada satılmak üzere malların teşkilatlı yapımıdır yani malı çeşitlendirme. Sanayi kapitalizminde ihtiyaç ve talep yaratma amacı da vardır. Mühendislik ve pazarlama sanayi kapitalizmin baş yardımcılarıdır. Sanayileşmiş ekonomilerde geleneksel hale gelmiş bir biçimde işe koyulup; patent başvurusu, icatlar için sergi, mali destek, kamu şirketleri kuruldu, siyasetçilerin desteğini aldılar ve tüketicileri ikna etmek için reklamlar tuttular. Modern dönemin başlarında Avrupalı devletler iki işe odaklandılar bunlar; savaşmak ve savaş için vergi almaktı. Fransız ve Amerikan devrimi ile halkın iradesi meşru kabul oldu ve halkı memnun edecek uygulamalar ortaya çıktı. Ulusal iş kanunu, sağlık ve sakatlık sigortası, emekli maaş uygulaması, ücretsiz eğitim gibi birçok haklar oluşturuldu. Görsel-işitsel medyaları artık insanlar keşfetti, gördü ve duydu bunun sonucunda ise istediler. Siyasetçilerde onları sağlamakla çıkarlarına ulaşacağını anladılar ve bunlar sayesinde görsel-işitsel medyalar büyük bir hızla yayılım göstermiş oldu.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir