Delirdim           
Bir komitacı deliliğinde
ve tüm delileri çağırıyorum
Cemiyet kurmaya
Adı; iki yakası bir araya gelmeyenler cemiyeti

"Tüm şinaslar toplansın cemiyette"
Bu bir açık bildiridir
Zira " Delirisimizin Kronolojisi" ni yazacağız 
Hep birlikte
Hemen akabinde bir konferans
Konu;
Ocağımızdaki incir ağacı ve Ortadoğu

Sonra bir kararname
 ve dağılış.. 
Ama yinede deneyelim.