Alice Harikalar diyarında sendromu (AIWS), boyut ve zaman algısının tahribatına bağlı olarak gerçekleşen bir algı bozukluğudur. Bu tuhaf ve gizemli hastalık ilk olarak Psikiyatr John Todd tarafından bildirilmiştir. Hasta; etrafındaki cisimlerin orantısız bir büyüklükte dağıldığını, zamanın yavaşlayıp hızlandığını buna bağlı olarak hareketli cisimlerin ise hızlarının değişkenliğini bildirir. fizyolojik etkilerden; eller ve ayaklarda kasılma, koordinasyon kaybı ve motor bozuklukları görülebilir.

Mikropsi : Kişinin kendisini çevreye göre çok büyük, çevreyi çok küçük görmesi durumu.
Makropsi: Kişinin kendisini çevresine göre çok küçük, çevresini çok büyük görmesi durumu.
Teleopsi: Kişinin çevresini, çevrenin bulunduğu yerden çok uzakta görmesi durumu.
Pelopsi: Kişinin çevresini, çevrenin bulunduğu yerden çok yakında görmesi durumu.
AIWS Dört Gruba Ayrılır

Neden Kaynaklanır ve Tedavisi var mıdır ?

AIWS, beynin görsel deneyimin sorumlu olduğu noktadaki anormal elektrik aktivitesinden kaynaklanır. Buna etken olarak enfeksiyonlar, kafa tramvaları, psikoaktif maddeler, genetik faktörler, stres, inme, Epilepsi, tümör (vb.) olabilir. Fakat yapılan araştırmalarda hastalığa sahip olanların çoğunda bilinen bir rahatsızlığa saptanmamıştır.

Tedavi noktasında ise bilinen bir tedavisi yoktur. Erken teşhis ile hastalık saptanabilir. Araştırmacılar migrenin en önemli habercisi olduğunu düşünüyor ayrıca MRI ve EKG gibi yöntemlerle varsayımlar elde edilebilir.